המבטיחים לשנת 2021 – כלכליסט

מיטל אדרי – יו"ר מאושרים בכתבה למגזין כלכליסט