ללה סוליקה הצדקת ממרוקו

בעיר פס שבמרוקו שוכן קברה
של הצדקת ללה סוליקה
אשר מסרה את נפשה על קידוש ה'.

בעיר פס שבמרוקו שוכן קברה של הצדקת

ללה סוליקה אשר מסרה את נפשה על קידוש ה'.

היא סרבה להתאסלם, והיתה ידועה במעלת צניעותה

ושמירתה על קדושת הבית!

היא סרבה להתאסלם,
והיתה ידועה במעלת צניעותה

ושמירתה על קדושת הבית!

שלוחי יד לאחים במרוקו מתפללים בקברה של ללה סוליקה אשתקד

בסמוך לקברה של הצדקת ללה סוליקה
נערכת הילולה גדולה מדי שנה.


ביום שישי כ"ו באייר (27/5) יעלו, שלוחי יד לאחים לציונה של ללה-סוליקה בפס שבמרוקו, ויעתירו ויתפללו עליכם ועל יקיריכם.
לבריאות, לנחת, לזיווגים הגונים, לילדים, לפרנסה בריווח, לשלום בית ולכל המצטרך!
אל תפספסו את ההזדמנות הנדירה הזו.

מהרו והעבירו את שמותיכם עוד עכשיו. 


רבים כבר נושעו וזכו לניסים גלויים ממש!

בסמוך לקברה של הצדקת ללה סוליקה נערכת הילולה גדולה מדי שנה.

ביום שישי כ"ו באייר (27/5) יעלו, שלוחי יד לאחים לציונה של ללה-סוליקה בפס שבמרוקו, ויעתירו ויתפללו עליכם ועל יקיריכם. לבריאות, לנחת, לזיווגים הגונים, לילדים, לפרנסה בריווח, לשלום בית ולכל המצטרך!


אל תפספסו את ההזדמנות הנדירה הזו.
מהרו והעבירו את שמותיכם עוד עכשיו. 


רבים כבר נושעו
וזכו לניסים גלויים ממש!

למסירת שמות לתפילה השאירו פרטים:

למסירת שמות לתפילה
השאירו פרטים:

Created by