מטבע הסגולות
של מרן שר התורה הרב חיים קנייבסקי זצוק״ל

תורמים עכשיו ליד לאחים ומקבלים מטבע ברכה המסוגל לישועות שבירך עליו ר' חיים קנייבסקי זצוק״ל

לקבלת מטבע הישועות השאירו פרטים>>

הזדרזו והביאו ברכה אל בתיכם!

נותרה כמות מצומצמת, מהמטבעות המיוחדים והנדירים שאותם בירך מרן ר' חיים קנייבסקי זצוק״ל ימים אחדים לפני פטירתו.

מהרו לזכות בהם ולהביא ברכה אל בתיכם בכל המצטרך!

Created by